Inloggen

Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het nieuwe Wetboek van economisch recht (WER) coördineert en codificeert een belangrijk deel van het Belgisch economisch recht. Deze codificatie heeft talrijke kleine en grote wijzigingen en een aantal belangrijke nieuwigheden tot gevolg. Het klassieke handels- en insolventierecht bleef weliswaar onaangeroerd, maar parallel werd met de Wet Natuurlijke Rechter de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel grondig hervormd.
In dit boek worden voor het eerst de belangrijkste boeken van het WER gedetailleerd besproken, met aandacht voor alle wijzigingen en nieuwigheden én met oog voor de knelpunten uit de dagelijkse praktijk. Bovendien worden ook kritische bedenkingen geformuleerd bij deze codificatieoefening, waarbij ook de band tussen het WER en het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen wordt gethematiseerd.
Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks? is een onmisbaar boek voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en overheden die met het economisch en

Inhoud

0 resultaten Pagina