Inloggen

De vrederechter en het bewind

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, is een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen.
Deze wetswijziging brengt niet alleen een grondige hervorming met zich mee van het onbekwaamheidsstatuut op zich, dat volledig op maat van de beschermde persoon kan worden vastgesteld, maar ook de rechtspleging wordt volledig herzien. Daarbij rijzen er heel wat vragen bij vrederechters, griffiers, advocaten, notarissen, OCMW's en al diegenen die met een bewind te maken hebben. Het zal moeten blijken of deze nieuwe regelgeving een antwoord kan bieden op de vele knelpunten van de huidige regeling.
Deze vragen zijn nu reeds acuut en worden op een overzichtelijke en praktijkgerichte manier behandeld in dit handige en snel consulteerbare boek:ò Wat zijn de procesrechtelijke vernieuwingen?ò Hoe zit het met het

Inhoud

0 resultaten Pagina