Inloggen

Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Door diverse wetten wordt het gerechtelijke landschap vanaf 1 september 2014 grondig gewijzigd. Niet alleen werd vanaf 1 april 2014 het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd, maar ook de bevoegdheden van de diverse rechtscolleges worden vanaf 1 september 2014 herschikt. De duidelijke en overzichtelijke structuur die bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek een doelstelling was, is daarbij voor een stuk verloren gegaan.
Dit boek wil een wegwijzer zijn in het vernieuwde gerechtelijke landschap zoals dat eruitziet na 1 september 2014. Het geeft een overzicht van de nieuwe rechterlijke organisatie en de bevoegdheden van de rechtscolleges. De invoering van de familie- en jeugdrechtbank als een nieuwe sectie binnen de rechtbank van eerste aanleg maakte een aanpassing van heel wat bevoegdheidsregels noodzakelijk.
Advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, kortom alle practici van het procesrecht zullen hun weg moeten vinden in de nieuwe regelgeving en taakverdeling. Deze

Inhoud

0 resultaten Pagina