Inloggen Start

De naam

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De naam is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van de persoon. Door de voornaam is het individu in staat zich te onderscheiden van personen van dezelfde of gelijknamige familie(s). De keuze van de ouders voor een welbepaalde voornaam voor hun kind is een persoonlijke en emotionele aangelegenheid. De familienaam wordt aangewend ter identificatie van het individu in de samenleving en drukt tevens de band uit van de persoon met zijn familie. Vermits de familienaam naar Belgisch recht de uitdrukking is van een welbepaalde afstammingsband, heeft het huwelijk in beginsel geen invloed op de familienaam van echtgenoten. In het Belgische naamrecht werd eeuwenlang het principe van het patronymicum gehanteerd. De keuze voor een dergelijke patrilineaire naamstoekenning werd in een traditionele samenleving als een onmiskenbare evidentie beschouwd, maar door de wet van 8 mei 2014 werd dit principe verlaten. Het patronymicum werd vervangen door een stelsel waarin de keuzevrijheid van de ouders

Inhoud

0 resultaten Pagina