Inloggen Start

Verloskunde in beweging II

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Tijdige en duidelijke informatieverstrekking is in de verloskunde van cruciaal belang. Communicatie met de patiënte in verband met de zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum vormt de rode draad doorheen dit boek. Hoe ver reikt de informatieplicht van de zorgverlener en wat mag de patiënte eisen? Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebrek aan consensus inzake de interpretatie van foetale monitoring, wat belangrijke gevolgen heeft op het gebied van aansprakelijkheid. Een andere uitdaging is het optimaliseren van de informatieoverdracht tussen de zorgverleners onderling (evidence-based en met respect voor het beroepsgeheim). Ten slotte wordt ook de rol van de verzekeraar bij een schadegeval onder de loep genomen.
Dit boek is uniek omdat het een antwoord biedt op een breed spectrum van juridische vraagstukken binnen een specifieke tak van de geneeskunde. Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' beoogt dit naslagwerk de medicus, de jurist, de verzekeraar, de

Inhoud

0 resultaten Pagina