De Verzekeringswet 2014

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Op 30 april 2014 verscheen de nieuwe wet betreffende de verzekeringen in het Belgisch Staatsblad. Een jaar later is de tijd rijp om de nieuwe bepalingen van deze wet grondig te analyseren en de praktische impact ervan te evalueren. De diverse wijzigingen die de verzekeringswetgeving heeft

ondergaan, worden door vooraanstaande experten in de materie toegelicht met daarbij steeds een ruime aandacht voor de gevolgen voor de praktijk.
In een eerste bijdrage wordt stilgestaan bij de onrechtmatige bedingen en nieuwe regels inzake transparantie van verzekeringscontracten, de informatie vanwege de verzekeraar en de onrechtmatige bedingen. Daarna worden de nieuwe regels inzake het segmentatiebeleid nauwgezet ontleed. Vervolgens komt het nieuwe toepassingsgebied van de bepaling inzake de afgifte van medische verklaringen aan verzekeraars en de problematiek van het beroepsgeheim aan bod. In de daarop volgende delen wordt het toezicht in de verzekeringssector besproken alsook de regels inzake de aanwijzing van de begunstigden in persoonsverzekeringen.
Tot slot staan zowel een verzekeraar als een verzekeringsjurist stil bij de ingrijpende gevolgen van de nieuwe wet voor de praktijk. De grondige analyse van de nieuwigheden in de verzekeringswetgeving zorgt ervoor dat dit een onmisbaar boek is voor iedereen (verzekeraars, verzekeringsmakelaars en -agenten, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en overheden) die met deze belangrijke materie in contact komt.
Met bijdragen van Renate Barbaix, Marc Euben, Luc Schuermans, Kurt Termote, Caroline Van Schoubroeck, Thierry Vansweevelt en Britt Weyts.

Druk
1
Datum
juni 2015
ISBN
9789400005631
Aantal pagina's
178
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten