Inloggen Start

De Verzekeringswet 2014

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op 30 april 2014 verscheen de nieuwe wet betreffende de verzekeringen in het Belgisch Staatsblad. Een jaar later is de tijd rijp om de nieuwe bepalingen van deze wet grondig te analyseren en de praktische impact ervan te evalueren. De diverse wijzigingen die de verzekeringswetgeving heeft ondergaan, worden door vooraanstaande experten in de materie toegelicht met daarbij steeds een ruime aandacht voor de gevolgen voor de praktijk.
In een eerste bijdrage wordt stilgestaan bij de onrechtmatige bedingen en nieuwe regels inzake transparantie van verzekeringscontracten, de informatie vanwege de verzekeraar en de onrechtmatige bedingen. Daarna worden de nieuwe regels inzake het segmentatiebeleid nauwgezet ontleed. Vervolgens komt het nieuwe toepassingsgebied van de bepaling inzake de afgifte van medische verklaringen aan verzekeraars en de problematiek van het beroepsgeheim aan bod. In de daarop volgende delen wordt het toezicht in de verzekeringssector besproken alsook de regels inzake de

Inhoud

0 resultaten Pagina