Inloggen

Notariële actualiteit 2014-2015

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015:- Aanwinsten als 'échappement' voor een evenwichtig huwelijksvermogensrecht - Alain Laurent Verbeke
- De rol van de notaris bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring - Elise Goossens
- Gelijkheid onder erfgenamen in de notariële praktijk - Ariadne Van den Broeck
- De testamentuitvoerder en zijn onmiddellijke inzetbaarheid in de huidige testamentaire praktijk - Elisabeth Adriaens
- Actuele ontwikkelingen inzake opstal en erfpacht - Vincent Sagaert en Sofie Bouly
- Actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom - Dirk Michiels
- Kapitaal- en aandelenstructuur in het kader van KMO-opvolging. Statutaire mogelijkheden en beperkingen - Eric Spruyt en Yorik Desmyttere
- Actualia vennootschapsrecht voor de notariële praktijk - Carl Clottens
- Maatschap en universaliteit, algemeenheden

Inhoud

0 resultaten Pagina