Inloggen Start

Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In het regeerakkoord van de Vlaamse regering voor de periode 2014-2019 werd - in uitvoering van de zesde staatshervorming - het voornemen gemaakt om een proactief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid uit te bouwen om overheidseigendommen efficiënter te gebruiken en te ontwikkelen. Eén van de instrumenten die men hiervoor wil uitwerken, is een nieuw Onteigeningsdecreet ter vervanging van de Onteigeningswetten van 1835 en 1962. Hiermee wil men komen tot eenvoudige en rechtszekere procedures die zowel de belangen van de onteigenende overheden als die van de onteigenden behartigen. Maar aan welke voorwaarden moet dat decreet beantwoorden? Hoe kan men het best zo een decreet uitwerken?
Door de oprichting van een administratief rechtscollege, dat deel uitmaakt van de Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges, heeft men bovendien de ambitie om de betwistingen inzake onteigeningen snel en correct te beslechten. Maar kan een dergelijke administratieve rechtbank wel opgericht worden als

Inhoud

0 resultaten Pagina