Rechterlijk overgangsrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek gaat over de werking in de tijd van rechterlijke beslissingen. In de praktijk kan vooral de terugwerkende kracht van een rechterlijke uitspraak verregaande gevolgen meebrengen, in het bijzonder wanneer de rechter vaststaande rechtspraak plots wijzigt of wanneer de Raad van State of het

Grondwettelijk Hof een norm vernietigt. Dit kan een inbreuk maken op het rechtszekerheidsbeginsel en legitieme verwachtingen van burgers schaden en geeft niet zelden aanleiding tot financiële en administratieve problemen. Wanneer de Raad van State of het Grondwettelijk Hof de gevolgen van een vernietigingsarrest handhaaft, levert dat voor de verzoeker dan weer een pyrrusoverwinning op. De temporele werking van een vonnis of arrest, alsook de mogelijkheid om daarvan af te wijken, is bijgevolg van groot belang.Dit boek bespreekt, voor het eerst, de temporele werking van rechterlijke beslissingen van gewone rechters, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het biedt zowel een theoretisch kader en een rechtsvergelijkende analyse als een positiefrechtelijke doorlichting van Belgische rechtspraak en formuleert aanbevelingen voor een doordachter overgangsrechtelijk beleid. Het vormt daarmee het ideale uitgangspunt voor advocaten, magistraten en academici om de temporele werking van rechterlijke uitspraken te analyseren en de gevolgen ervan in te schatten.

Druk
1
Datum
februari 2015
ISBN
9789400005730
Aantal pagina's
500
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 132.08 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 132.08 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten