Inloggen Start

Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
"Commercialisering" omvat een wijd gamma aan daden en interacties met menselijk lichaamsmateriaal. Dit boek geeft een overkoepelend kader van wat er wettelijk gezien mogelijk is met menselijk lichaamsmateriaal.
Dit werk analyseert welke uitlopers het zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een "zaak" (los van de persoon) wordt en of er op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de mogelijkheid van de beloning of betaling van de donor bekeken en ook zijn rechten worden onder de loep genomen. Er wordt eveneens een nieuw praktijkgericht begrippenkader aangeboden. Tevens wordt het oogpunt van de gebruiker van het lichaamsmateriaal belicht, m.n. welke rechten deze gebruiker heeft en in hoeverre er toch sprake kan zijn van een "markt" in lichaamsmateriaal. De conclusie van het werk legt een dubbele dualiteit bloot: non-commercialiteit voor de donor versus commercialiteit voor de industrie enerzijds, en persoonlijkheidsrechten versus

Inhoud

0 resultaten Pagina