Inloggen Start

Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek richt zich tot elke jurist die inzicht wil verwerven in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en/of het schadevergoedingsrecht van het EVRM. In het eerste deel van dit boek wordt verklaard hoe en waarom mensenrechten het aansprakelijkheidsrecht kunnen beïnvloeden. Daarbij biedt het boek vernieuwende inzichten inzake de aard, de functie en de verwevenheid van beide rechtstakken en inzake het meergelaagd karakter van de hedendaagse rechtsorde. In het tweede deel van dit boek worden het buitencontractueel foutbegrip, de schade, het causaal verband en de schadeloosstelling aan de mensenrechten getoetst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de notie van subjectieve rechten en het verbod op rechtsmisbruik. Naast de grote thema's uit het aansprakelijkheidsrecht, komen bijvoorbeeld ook leerstukken zoals de eigen fout van de benadeelde, de voorrang van het herstel in natura en de mogelijkheid van minderjarigen en geestesgestoorden om morele schade te lijden uitgebreid aan

Inhoud

0 resultaten Pagina