Inloggen

Class actions

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Door de wet van 28 maart 2014 werd in boek XVII van het Wetboek van economisch recht een titel 2 ingevoegd met als opschrift "Rechtsvordering tot collectief herstel". Deze wet is op 1 september 2014 in werking getreden. Hiermee wordt voor het eerst in de Belgische rechtsorde een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering ingevoerd, beter bekend onder de Engelse benaming class action.
In dit boek wordt deze wet in al haar facetten behandeld. In het eerste deel wordt de Europeesrechtelijke achtergrond ervan geschetst, namelijk de aanbeveling van de Europese Commissie hierover van 11 juni 2013. Vervolgens worden het toepassingsgebied van deze wet, de vereiste hoedanigheid en de ontvankelijkheidsvereisten van de rechtsvordering tot collectief herstel minutieus besproken en wordt er stilgestaan bij de keuzemogelijkheden en de strategische overwegingen van consumenten, inzonderheid het opt-in-systeem en het opt-out-systeem. In de daaropvolgende bijdragen wordt nader ingegaan op het

Inhoud

0 resultaten Pagina