Gedeeltelijke onteigening

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Een gedeeltelijke onteigening van een huis of gebouw roept steeds heel wat vragen op: hoe herstelt men volledig de schade die bij een gedeeltelijke onteigening wordt aangericht? Welke mogelijkheden staan er open voor de onteigenden? Welke zijn de verplichtingen van de onteigenaar en tot wat kan

deze gedwongen worden? Kan de onteigende de restanten van het gebouw na de onteigening nog op een normale manier aanwenden? Quid met de zonevreemdheid van het onteigende goed? En wat met het kostenplaatje daarvan? Welke problemen kunnen of zullen zich aandienen als het onteigende deel wordt afgebroken?
Dit is het eerste boek dat deze weinig gekende materie integraal behandelt. Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de verwerving van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken. Ook het lot van de grond onder het gedeeltelijk onteigende gebouw en de mogelijkheid tot wederoverdracht komen hierbij aan bod. In het laatste deel van dit boek worden alle aspecten van een gedeeltelijke onteigening (procedure, deskundigenverslag, ...) grondig toegelicht aan de hand van een uitgebreide casestudy.

Druk
1
Datum
augustus 2015
ISBN
9789400006478
Aantal pagina's
154
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 47.17 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 47.17 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten