Inloggen

Gedeeltelijke onteigening

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Een gedeeltelijke onteigening van een huis of gebouw roept steeds heel wat vragen op: hoe herstelt men volledig de schade die bij een gedeeltelijke onteigening wordt aangericht? Welke mogelijkheden staan er open voor de onteigenden? Welke zijn de verplichtingen van de onteigenaar en tot wat kan deze gedwongen worden? Kan de onteigende de restanten van het gebouw na de onteigening nog op een normale manier aanwenden? Quid met de zonevreemdheid van het onteigende goed? En wat met het kostenplaatje daarvan? Welke problemen kunnen of zullen zich aandienen als het onteigende deel wordt afgebroken?
Dit is het eerste boek dat deze weinig gekende materie integraal behandelt. Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de verwerving van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken.

Inhoud

0 resultaten Pagina