Inloggen Start

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Wetboek van Economisch Recht bracht sinds de introductie ervan zowel vernieuwing als nieuwe vraagstukken. Het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel is nagegaan in welke mate het WER een overzichtelijk, duidelijk en leesbaar wetboek is geworden dat door de rechtspracticus op een eenvoudige manier geconsulteerd kan worden. Immers, naast het samenvoegen van de verschillende teksten moesten ook bepaalde tegenstellingen uit de wereld worden geholpen en werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om bepaalde wetten te actualiseren en een aantal punten aan te passen.
Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht bevat geen loutere bespreking van de verschillende boeken waaruit het WER is samengesteld, maar biedt een doordachte selectie die nader wordt toegelicht vanuit het oogpunt van de adviesverlening enerzijds en dat van de geschillenbeslechting anderzijds. Zo komenonder andere de marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor vrije beroepen, de

Inhoud

0 resultaten Pagina