Koop en aanneming: faux amis?

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In dit boek geeft de auteur een diepgaande analyse van de koop- en de aannemingsovereenkomst. De twee overeenkomsten zijn elkaars economische tegenhanger geworden en worden in het Belgische en het Franse contractenrecht door heel andere regels beheerst. Die onderscheiden staan echter steeds meer

onder druk. De vraag rijst dan ook of de materieelrechtelijke verschillen tussen koop en aanneming houdbaar blijven.
Echter, de grens tussen koop en aanneming is geen scherpe maar een vage en evolutieve grens. In het eerste deel van het boek wordt daarom eerst het conceptuele verschil tussen de koop- en de aannemingsovereenkomst duidelijk gesteld, aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de koop van toekomstige goederen. Deze rechtsfiguur is op het eerste gezicht immers moeilijk te verenigen met een strak onderscheid tussen koop en aanneming.
In de volgende delen wordt systematisch ingegaan op de materieelrechtelijke verschillen tussen beide contracten: verschillen op het vlak van de omschrijving en de wijziging van het voorwerp van de overeenkomst en van de prijs, verschillen op het vlak van de impact van de persoon van de prestatieschuldenaar op de uitvoeringsfase en de beëindigingsfase van de overeenkomsten, verschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid en de risicoverdeling en verschillen inzake plaats en tijdstip van levering, etc. Deze verschillen worden telkens opnieuw getoetst aan het conceptuele verschil tussen koop en aanneming en worden op hun bestaansreden bevraagd.

Druk
1
Datum
november 2015
ISBN
9789400006652
Aantal pagina's
858
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 150.94 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 150.94 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten