Inloggen

Bedrijventerreinen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bedrijventerreinen bieden de noodzakelijke ruimte voor ondernemingen als motor van onze economie. Er is immers ruimte nodig voor de economische ontwikkeling. Daarbij rijzen vragen van ruimtelijke economie die juridisch hun beslag krijgen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De ruimtelijke ordening doet meer dan enkel de ruimte voor bedrijven vastleggen. Zij ordent die terreinen en brengt ze in samenhang met de noodzakelijke lijninfrastructuur.
Verder is het een uitdaging voor de ruimtelijke ordening om te waken over een kwalitatieve invulling van de bouwmogelijkheden. Er is nood aan een globale visie, waarbij ook milieu- en energieaspecten aan bod komen. De ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen vergt een doordachte aanpak, waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking. Het verhandelen van bedrijventerreinen en het verwerven of onteigenen van terreinen om bedrijventerreinen te ontwikkelen, werpen heel wat praktijkvragen op.
Ruimte en economische ontwikkeling zijn

Inhoud

0 resultaten Pagina