Bedrijventerreinen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Bedrijventerreinen bieden de noodzakelijke ruimte voor ondernemingen als motor van onze economie. Er is immers ruimte nodig voor de economische ontwikkeling. Daarbij rijzen vragen van ruimtelijke economie die juridisch hun beslag krijgen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De ruimtelijke ordening

doet meer dan enkel de ruimte voor bedrijven vastleggen. Zij ordent die terreinen en brengt ze in samenhang met de noodzakelijke lijninfrastructuur.
Verder is het een uitdaging voor de ruimtelijke ordening om te waken over een kwalitatieve invulling van de bouwmogelijkheden. Er is nood aan een globale visie, waarbij ook milieu- en energieaspecten aan bod komen. De ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen vergt een doordachte aanpak, waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking. Het verhandelen van bedrijventerreinen en het verwerven of onteigenen van terreinen om bedrijventerreinen te ontwikkelen, werpen heel wat praktijkvragen op.
Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.
Dit boek bevat dan ook een schat aan informatie voor iedereen - advocaat, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid etc. -die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.
Met medewerking van Jan Ghysels, Ruud Jansen, Erwin Lammens, Günther L'heureux, John Toury, Gert Van denstorme, Steven Van Garsse, Ann-Sophie Vanwinsen, Bernard Vanheusden, BartVannieuwenhuyse, Geert Vercruysse en Koen Vermoesen.

Druk
1
Datum
maart 2016
ISBN
9789400006713
Aantal pagina's
264
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 70.75 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 70.75 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten