Inloggen

Overmacht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het begrip 'overmacht' is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal begrip, dat men met een grotendeels gelijklopende inhoud terugvindt in verschillende takken van het recht. In dit boek worden het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van overmacht in een aantal rechtstakken op een grondige en praktijkgerichte wijze bestudeerd. Hierbij komt duidelijk tot uiting dat het begrip overmacht niet alleen klassiek wordt gehanteerd in het contractenrecht en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, maar evenzeer in het strafrecht, het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht en het arbeidsrecht. Ook al tonen de in dit boek opgenomen referaten aan dat de betekenis van het begrip 'overmacht' in de verschillende rechtstakken vrij gelijklopend is, toch zijn de gevolgen van overmacht niet dezelfde in de verschillende rechtstakken waarin deze rechtsfiguur wordt gehanteerd.
In het contractenrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht heeft overmacht tot gevolg

Inhoud

0 resultaten Pagina