Inloggen

Notariële actualiteit 2015-2016

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016:- De rechtsgeldigheid van uiterste wilsbeschikkingen onder de Erfrechtverordening, Elise Goossens- Zorgovereenkomsten, Renate Barbaix- Verkoop van vastgoed in collectieve procedures, Matthias E. Storme- Vastgoed en beschermingsstatuten, Dirk Michiels- Enkele beschouwingen inzake inkomstenbelastingen bij de beëindiging van zakelijke rechten, Peter Verbanck- De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning, Diederik Bruloot

Inhoud

0 resultaten Pagina