Inloggen Start

Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek geeft de stand van zaken inzake consumentenbescherming naar aanleiding van de ingrijpende wijziging die het nieuwe Wetboek van Economisch Recht heeft doorgevoerd in het Belgische recht. Veeleer dan per boekdeel een systematische bespreking te willen bieden, werd ervoor geopteerd om rond enkele centrale thema's in het consumentenrecht te werken. Bij de keuze van de thema's werd niet uitsluitend rekening gehouden met de door de nieuwe Belgische regelen aangebrachte wijzigingen, maar ook met recente wetgevende Europese initiatieven en belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie.
Komen meer concreet aan bod in dit boek: een analyse van de begrippen 'onderneming', 'beoefenaar van een vrij beroep' en 'consument', de algemene precontractuele informatieverplichting in hoofde van de onderneming die contracteert met een consument, het herroepingsrecht als techniek ter bescherming van de consument, de Europese rechtspraak inzake onrechtmatige

Inhoud

0 resultaten Pagina