Inloggen

Overspel en familieverlating in de scheiding der machten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Samen met Milo en Clodius verkent Jelle Flo de historische wezenskenmerken van onze rechtsstaat, als concept soms makkelijker geprezen dan begrepen. Zo tracht hij de wisselwerking tussen staat en recht en de uitoefening van macht en gezag te doorgronden. Daarbij wordt het begrip efficiëntie gerelativeerd als een term die pas betekenis krijgt in verhouding tot vooraf bepaalde doelstellingen.
De efficiëntie van justitie wordt beschouwd in het licht van de bijdrage die de rechterlijke macht levert in de juiste onderlinge verhoudingen tussen dragers van de openbare macht, en als bron van de legitimiteit van de staat. In de beweeglijke verhoudingen tussen de machtsdragers loert steeds de dreiging van overschrijding en afwending: soms doen ook staatsmachten wat ze beter zouden laten, terwijl ze laten wat ze moeten doen en hun verantwoordelijkheid ontlopen. En is dat wel een kwestie van schaarse middelen?

Inhoud

0 resultaten Pagina