Inloggen Start

De Europese erfrechtverklaring

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Een snelle en doeltreffende behandeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen vereist dat de erfgenamen in alle betrokken staten vlot hun erfrechtelijke aanspraken kunnen laten gelden. Daarom heeft de Europese wetgever binnen het bestek van de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring.
Het belang van de Europese erfrechtverklaring voor de rechtspraktijk is groot omdat ze de sleutel is tot een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van internationale nalatenschappen. De rechtspracticus zal zijn of haar cliënt dus moeten kunnen begeleiden bij de opmaak van de Europese erfrechtverklaring en het gebruik ervan in binnen- en buitenland. Daarenboven zal de rechtspraktijk worden geconfronteerd met Europese erfrechtverklaringen opgesteld door een buitenlandse autoriteit.
In dit standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de Europese erfrechtverklaring. Zij maakt hierbij steeds de vergelijking met

Inhoud

0 resultaten Pagina