Inloggen

Verkavelen in Vlaanderen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De verkavelingsvergunning is een buitenbeentje in het klassiek administratief recht. De vergunning combineert in één akte de individuele situatie van de verkavelaar en het reglementair statuut van het verkavelde goed. Daardoor is verkavelen een goedkope manier om een project vorm te geven. De verkavelingsvergunning biedt rechtszekerheid voor de daaropvolgende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Recent heeft de Vlaamse decreetgever de verkavelingstechniek opengesteld voor andere doeleinden dan woningbouw. Daardoor is de verkaveling ten volle een techniek voor de projectontwikkeling geworden.
De reglementering die de verkaveling beheerst, is door de jaren talloze keren gewijzigd, niet het minst omwille van misbruiken of ongewenste effecten. Dat heeft tot gevolg dat verkavelen, hoewel stedenbouwkundig een eenvoudig instrument, in de praktijk niet zo duidelijk is. Een goede verkaveling vereist ook de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Die samenwerking is niet beperkt

Inhoud

0 resultaten Pagina