Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de "wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie". Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te

verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Dat plan brengt voor de beoefenaars van het strafrecht niet alleen ingrijpende wijzigingen met zich mee aan bestaande procedureregels en rechtsmiddelen, maar daarnaast doen ook een aantal nieuwigheden hun intrede in ons strafrecht.
De wijzigingen zijn talrijk. Zo werd onder meer de mini-instructie uitgebreid en werden de vormvereisten inzake telefoontap herzien. Alle misdaden werden correctionaliseerbaar en de assisenprocedure werd gewijzigd. Een procedure van voorafgaande erkenning van schuld (guilty plea) werd ingevoerd, de verzwarende omstandigheid van de blijvende arbeidsongeschiktheid werd afgeschaft en dwingende conclusietermijnen kunnen worden opgelegd. Er zijn verschillende wijzigingen aangaande de voorlopige hechtenis en de minnelijke schikking. De modaliteiten van (probatie)uitstel, opschorting en de autonome straffen werden herzien. Ook de strafuitvoering werd gewijzigd. Verder werd het recht op verzet beperkt, er werd een grievenstelsel bij hoger beroep ingevoerd, de beroepstermijnen werden gewijzigd en ten slotte werden ook de cassatieberoepen tijdens het strafprocesbeperkt.
Dit boek, geschreven door ervaren penalisten en rechtspractici, biedt een stevig houvast en een duidelijke richtlijn voor advocaten, magistraten, leden van het Openbaar Ministerie en griffiers die geconfronteerd worden met een grondig gewijzigde praktijk.

Druk
1
Datum
mei 2016
ISBN
9789400007475
Aantal pagina's
308
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten