Inloggen Start

Tweerelaties

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Sinds de opkomst van de feitelijke samenwoning en de invoering van de wettelijke samenwoning naast het huwelijk, bestaan er drie vormen van tweerelaties. Tussen deze relatievormen bestaat er op bepaalde vlakken geen enkel verschil meer, maar op andere blijven er nog steeds erg grote verschillen, afhankelijk van de toepasselijke rechtsregel en zonder dat deze verschillen en gelijkenissen noodzakelijkerwijze gebaseerd zijn op logische of consistente ideeën over de verschillende relatievormen.
Het recht dat de tweerelaties regelt, is daarmee een waar kluwen geworden en blijft actueel, zowel in de (rechts)praktijk als in het beleid. In dit boek maakt de auteur in het eerste deel een minutieuze ontleding van het recht met betrekking tot het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Daarbij komen niet enkel het aangaan, de beëindiging en de familierechtelijke inhoud van de relaties aan bod, maar onderzoekt de auteur ook op welke manier de verschillende vormen van

Inhoud

0 resultaten Pagina