Kadaster

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het kadaster geniet steeds veel aandacht, voornamelijk wegens (het uitblijven van de perequatie van) de kadastrale inkomens. Het belang van een kadaster is echter veel ruimer dan dat, maar slechts weinig mensen zijn daar echt van op de hoogte. Want wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het

Belgische kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Waarvoor worden de kadastrale gegevens - terecht of onterecht - ook nog aangewend? Zijn de data van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie voor iedereen zonder meer toegankelijk? En hoe zit het met de privacy? Welke risico's zijn verbonden aan het gebruik van de door het kadaster verstrekte inlichtingen? En welke waarde kan aan deze gegevens toegekend worden? Hoe ziet de (fiscale) toekomst van het kadaster eruit? En hoe kunnen we evolueren naar een volwaardig technisch c.q. juridisch kadaster? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in dit unieke boek.
Dit naslagwerk is dan ook onmisbaar voor iedereen die op een of andere wijze met het kadaster in aanraking komt, zoals advocaten, notarissen, ambtenaren, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten enz.
Met bijdragen van Pieter-Jan De Decker, Philippe De Maeyer, Martin Denys, Pieter De Reu, Ruud Jansen, Wim Marneffe, Ruth Moors, Robert Palmans, Leentje Ann Sourbron, John Toury, John Thuwis, Anneleen Van de Meulebroucke, Lode Vereeck en een slotbeschouwing van Minister Johan Vanovertveldt.

Druk
1
Datum
oktober 2016
ISBN
9789400007529
Aantal pagina's
358
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 92.45 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 92.45 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten