Inloggen Start

Mensenrechten in de praktijk

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Mensenrechten in de praktijk onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk. Het EVRM maakt immers steeds meer deel uit van de nationale rechtsorde. De verschillende bijdragen reiken een aantal inzichten aan om de verdragsregels toe te passen in uw juridische dossiers.
Na een eerste algemene inleiding, waarin het EVRM en de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens praktisch worden toegelicht, komt in de volgende bijdragen de concrete toepassing van de verdragsregels in de verschillende rechtsdomeinen aan bod: gerechtelijk recht, tuchtrecht, verbintenissenrecht, strafrecht, sociaal recht en ondernemingsrecht.
Meer specifiek worden de volgende thema's besproken: - Procederen in Straatsburg: een terreinverkenning (Koen Lemmens)- De invloed van artikel 6 EVRM op het burgerlijk proces (Beatrix Vanlerberghe)- Het EVRM en de aspecten van het beroepsgeheim van de advocaat en de communicatie van de advocaat in de

Inhoud

0 resultaten Pagina