Inloggen

Vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In België zijn er heel wat hoogstaande particuliere kunstverzamelingen. De verzamelaars hebben zich in het verleden echter weinig bekommerd om de juridische structurering van hun verzameling. Dit heeft met name geleid tot versnippering en verlies voor het 'publieke' domein. Vandaag verlopen de kennismaking met en het gebruik van traditionele en nieuwe technieken van vermogensplanning voor particuliere kunstverzamelingen gelukkig vlotter. Zo wordt de integriteit van de verzameling beschermd in geval van (echt)scheiding en overlijden. Bovendien vergemakkelijkt de structuur de opbouw en het beheer van de verzameling.
In voorliggend werk brengen de auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart voor de vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen. De diverse mogelijkheden en moeilijkheden worden getoetst aan het 'type' van verzamelaar en de aard (dynamische/statisch) en chronologie van de verzameling. Zowel burgerrechtelijke als fiscaalrechtelijke (Vlaanderen en Brussel)

Inhoud

0 resultaten Pagina