Inloggen Start

Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht?

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.
In een eerste deel bekijken Marc van Sprundel, Antoon De Schryver en Ramona Hambach de complexe relatie tussen arbeid en gezondheid. Hoe gezond of ongezond is werken nu eigenlijk? Welke uitdagingen zijn er voor de arbeidsgeneesheer, of zeggen we beter bedrijfsarts? Sonia Loeman bespreekt in het tweede deel de mogelijkheden en de beperkingen om psychosociale belasting op het werk te voorkomen. Zij presenteert in dit stuk haar persoonlijke bevindingen, inzichten die gerijpt zijn vanuit de dagelijkse praktijk. In een derde en laatste deel worden enkele welzijnstopics belicht vanuit de praktijk. Raf D'haen behandelt het thema burn-out, dat - jammer genoeg - voor steeds meer mensen een realiteit wordt. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp resulteert in een kritische maar opbouwende bijdrage.Daisy Van de Velde bespreekt het duurzame

Inhoud

0 resultaten Pagina