De exclusiviteit van het eigendomsrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Exclusiviteit is één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht: slechts één persoon kan de volheid van bevoegdheden over een zaak uitoefenen. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat verschillende personen eigendomsaanspraken doen gelden op eenzelfde zaak.
In dit boek wordt de exclusiviteit

voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren: de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud, de eigendomsoverdracht tot zekerheid, het restlegaat, aanwas en tontine, enz.
Daarnaast wordt ook de trust uitvoerig bestudeerd, waarbij de auteur de klassieke civielrechtelijke bezwaren, vooral omwille van de vermeende eigendomssplitsing, ontkracht. Andere tendensen zoals de opmars van een socialer (gedeeld) eigendomsbegrip en de evolutie richting eeuwigdurende gebruiksrechten worden eveneens aan het exclusiviteitsbeginsel getoetst.
De auteur zet nieuwe bakens uit voor een fundamenteel concept van ons vermogensrecht met de nodige aandacht voor de toepassing in de dagelijkse rechtspraktijk en biedt zo nieuwe mogelijkheden aan rechtspractici.

Over de auteurDr. Dorothy Gruyaert is advocate aan de balie van Kortrijk en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven. In mei 2016 behaalde zij er de graad van doctor in de rechten. Zij publiceert regelmatig over het vermogensrecht en werkt geregeld mee aan studiedagen.

Druk
1
Datum
oktober 2016
ISBN
9789400007659
Aantal pagina's
890
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 165.09 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 165.09 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten