Inloggen

Handboek Verzekeringsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit referentiewerk worden alle facetten van het verzekeringsrecht grondig geanalyseerd: schadeverzekeringen, zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, levensverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten, ... Geen enkel verzekeringsprobleem wordt door de auteurs uit de weg gegaan: segmentatie, e-commerce, bewijs en interpretatie verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten van de verzekerde en de verzekeraar, medische informatie, premie, verval van recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, looptijd en wijziging tijdens looptijd van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, dekking in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie,... Moeilijke leerstukken zoals de medeverzekering en de herverzekering worden, net als het gedragstoezicht, het producttoezicht, de MIFID, Solvency II enz. helder uitgelegd.
De auteurs plaatsen het verzekeringsrecht in een breder kader

Inhoud

0 resultaten Pagina