Inloggen Start

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen - deel II

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
> Klik hier voor het eerste deel van dit boek> Dit boek is ook als set (deel I en II) beschikbaar
Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per definitie rechtsgevolgen uit. Correct gevolggeven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd even gemakkelijk.
Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er immers vaak toe dat de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de interne wil van degene die de rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context waarbinnen de handeling gesteld wordt van belang zijn. Alle communicatie én elke rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd worden.
Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator zelf de meest juiste vindt. Men moet dus de wil van de handelende persoon of de

Inhoud

0 resultaten Pagina