Inloggen Start

Topics bewijs- en procesrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media.
Dit boek bevat de volgende bijdragen: - Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)- Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux)- De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)- Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)- Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)- Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)- Bewijs in

Inhoud

0 resultaten Pagina