Inloggen

Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie vormden het overkoepelend thema van deze bundel. Deze keuze werd ingegeven door het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
In de eerste twee bijdragen gaan Cyrille Fijnaut en Jan Wouters in op de crises waarmee de Europese Unie momenteel wordt geconfronteerd en op de wijze waarop zij - en in het bijzonder ook het Nederlands Voorzitterschap - hierop tracht te reageren.
De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur schetst vervolgens de Nederlandse visie op het Europees veiligheidsbeleid, waarna zijn Belgische collega Koen Geens deze visie benadert vanuit het perspectief van de Benelux-samenwerking.
In de vijfde en zesde bijdrage wordt een bestuursrechtelijke invalshoek gehanteerd. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, bespreekt de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en onveiligheid in Amsterdam, terwijl de commissaris van de Koning in

Inhoud

0 resultaten Pagina