Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie vormden het overkoepelend thema van deze bundel. Deze keuze werd ingegeven door het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
In de eerste twee bijdragen gaan Cyrille Fijnaut en Jan Wouters in

op de crises waarmee de Europese Unie momenteel wordt geconfronteerd en op de wijze waarop zij - en in het bijzonder ook het Nederlands Voorzitterschap - hierop tracht te reageren.
De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur schetst vervolgens de Nederlandse visie op het Europees veiligheidsbeleid, waarna zijn Belgische collega Koen Geens deze visie benadert vanuit het perspectief van de Benelux-samenwerking.
In de vijfde en zesde bijdrage wordt een bestuursrechtelijke invalshoek gehanteerd. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, bespreekt de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en onveiligheid in Amsterdam, terwijl de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, ingaat op de wijze waarop de overheid een geloofwaardige en doeltreffende strategie tegen georganiseerde c.q. ondermijnende vormen van criminaliteit kan ontwikkelen.
De voorlaatste bijdrage is van de hand van Frank Paauw. Als Hoofd van de Politie Eenheid Rotterdam biedt hij de lezer inzicht in de vorming van de Nationale Politie en in de wijze waarop zij mee gestalte geeft aan de politiële samenwerking in de Europese Unie.
Tot slot bespreken Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut de door hen ontwikkelde voorstellen met het oog op een meer evenwichtig Europees cannabisbeleid.

Druk
1
Datum
december 2016
ISBN
9789400007840
Aantal pagina's
162
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 28.30 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 28.30 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten