Inloggen Start

Overheidsopdrachten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. Daarnaast creëert ook het Hof van Justitie nieuwe invalshoeken, die niet steeds door die regelgeving zijn gecodificeerd. De rechtspraktizijn heeft steeds opnieuw nood aan geactualiseerde informatie, zodat hij zo weinig mogelijk fouten maakt.
De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen, die zich niet beperken tot de omzetting van de richtlijnen, doch waarbij de wetgever ook eigen keuzes maakt.
Dit boek is de eerste publicatie die verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet. De bedoeling van de auteurs is vooral om de nieuwe wet te kaderen in de historische evolutie van de regelgeving overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, in te gaan op de beginselen, de Europese en Belgische wetgever naar voren schuiven en het toepassingsgebied van de

Inhoud

0 resultaten Pagina