Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De aanneming van private bouwwerken is geen rechtstak op zich, maar valt onder verschillende rechtsdomeinen. Ze kan daarom vanuit verscheidene oogpunten worden behandeld.
In dit CBR-cahier Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken behandelen Marco Schoups en Siegfried Busscher de voornaamste

contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken. Zij bespreken de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming.
Hiermee wordt op gedetailleerde wijze ingegaan op de verbintenisrechtelijke positie van de aannemer in het privaatrechtelijk aannemingsrecht. Ook de verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer komen daarbij uitgebreid aan bod. De onderbouwing van dit werkstuk door verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer maakt het een handig instrument en naslagwerk voor de praktijkjurist.
Marco Schoups is advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel (Nl.). Hij is ook co-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en vice-stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Siegfried Busscher is advocaat aan de balie van Antwerpen. Zij zijn auteurs van diverse publicaties over bouwrecht en aanverwante materies.

Druk
1
Datum
november 2016
ISBN
9789400008038
Aantal pagina's
182
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 51.89 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 51.89 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten