Het gebruik van inlichtingen in het strafproces

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? De auteur gaat in dit boek in op deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst

gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs. Hij doet dit aan de hand van een diepgaande rechtsvergelijkende studie m.b.t. de organisatie, werking en bevoegdheden van de inlichtingendiensten in België, Nederland en Duitsland en hun samenwerkingsmogelijkheden met de gerechtelijke instanties.
Vervolgens toetst hij de verschillende regelingen aan het recht op een eerlijk proces en formuleert hij een aantal noodzakelijke voorwaarden die als leidraad kunnen dienen voor het ontwikkelen van een doordacht inlichtingenbeleid. Het centrale uitgangspunt hierbij is dat de beste garantie voor het recht op een eerlijk proces ligt in het versterken van de positie van de inlichtingendiensten ten aanzien van de politiediensten.Dit boek is het eerste Belgische handboek over inlichtingendiensten en vormt bijgevolg een onmisbaar werkinstrument voor alle actoren die op enige wijze betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid.
Bart VANGEEBERGEN (Sint-Truiden, 1977) is doctor in de rechten en criminoloog. Tot 2010 was hij actief als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en publiceerde hij geregeld over materies m.b.t. het strafprocesrecht en in het bijzonder over de organisatie en de (samen)werking van de politie- en inlichtingendiensten. Van 2011 tot 2012 werkte hij achtereenvolgens als juridisch expert voor het Vast Comité I en bij defensie. Momenteel is hij actief als jurist bij de Vlaamse overheid.

Druk
1
Datum
maart 2017
ISBN
9789400008120
Aantal pagina's
714
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 136.79 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 136.79 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten