Uw vennootschap en de fiscus

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek geeft de lezer op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen van een ondernemer. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische tips tonen de

auteurs aan welke mogelijkheden er bestaan om belastingen optimaal en overzichtelijk te structureren. Om het meest voordelige fiscale stelsel te genieten, moet een goede bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar om met kennis van zaken zijn beleid in te schatten, met meer begrip een discussie aan te gaan met zijn accountant en belastingconsulent, en onaangename fiscale en financiële verrassingen te voorkomen.
Deel I is opgebouwd uit een aantal actuele thema's waarmee elke vennootschap te maken krijgt. In deel II worden de basisregels van de vennootschapsbelasting uiteengezet.
Recente fiscale wetgeving heeft - nog maar eens - duidelijk bewezen dat er heel snel gereageerd moet worden op nieuwe fiscale maatregelen en dat hiermee deskundig moet worden omgegaan bij het nemen van beleidsbeslissingen en hun impact op de jaarafsluiting. De auteurs geven de lezer de nodige adviezen ter zake.

Druk
1
Datum
oktober 2017
ISBN
9789400008304
Aantal pagina's
576
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 65.09 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 65.09 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten