In het vennootschapsbelang

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.
Herman

Braeckmans is bekend als een gedreven en daadkrachtig professor, die jarenlang een bloeiende praktijk als advocaat heeft gecombineerd met een hoogstaande academische loopbaan. Dat leidde tot een zeer nuttige kruisbestuiving, waardoor onder meer de colleges steevast werden doorspekt met saillante voorbeelden; de studenten hebben dit gedurende al die jaren zeer geapprecieerd.
Zijn originaliteit en indrukwekkende curriculum vitae, niet alleen in het domein van het vennootschaps- en financieel recht, maar evenzeer op het vlak van het handels- en insolventierecht, inspireert. Het wetenschappelijk oeuvre van Herman Braeckmans mag dan ook met reden indrukwekkend genoemd worden. Een absoluut hoogtepunt is ongetwijfeld het met Robby Houben voltooide Handboek Vennootschapsrecht, het meest gezaghebbende naslagwerk in dit vakgebied, met een integrale behandeling van het vennootschapsrecht in het Nederlands.
Dit Liber amicorum Herman Braeckmans illustreert ten volle hoe zijn hoogstaande denken een impact heeft gehad op zijn vrienden-collega's en op de Belgische rechtspraktijk. De veelzijdigheid van de gevierde komt tot uiting in de keuze van de thema's in dit huldeboek. Elke bijdrage knoopt aan bij één van zijn talrijke publicaties in het domein van het vennootschaps-, financieel, handels- en insolventierecht.
Hoewel hij het emeritaat aanvat, luidt dit boek niet het einde in van de academische loopbaan van Herman Braeckmans. Het illustreert daarentegen een nieuw begin: het boek nodigt uit tot verdere reflectie over de domeinen die hem na aan het hart lagen. In die optiek is dit Liber Amicorum volwaardig in het vennootschapsbelang.

Druk
1
Datum
november 2017
ISBN
9789400008557
Aantal pagina's
588
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 160.38 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 160.38 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten