Inloggen Start

In het vennootschapsbelang

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.
Herman Braeckmans is bekend als een gedreven en daadkrachtig professor, die jarenlang een bloeiende praktijk als advocaat heeft gecombineerd met een hoogstaande academische loopbaan. Dat leidde tot een zeer nuttige kruisbestuiving, waardoor onder meer de colleges steevast werden doorspekt met saillante voorbeelden; de studenten hebben dit gedurende al die jaren zeer geapprecieerd.
Zijn originaliteit en indrukwekkende curriculum vitae, niet alleen in het domein van het vennootschaps- en financieel recht, maar evenzeer op het vlak van het handels- en insolventierecht, inspireert. Het wetenschappelijk oeuvre van Herman Braeckmans mag dan ook met reden indrukwekkend genoemd worden. Een absoluut hoogtepunt is

Inhoud

0 resultaten Pagina