Inloggen Start

Aankoopplichten van de overheid

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Onze wetgeving voorziet in nogal wat gevallen in een aankoopplicht voor de overheid. Die aankoopplicht krijgt daarbij meerdere benamingen: koopplicht, aankoopplicht, afdwingbare overname ... In de rechtsliteratuur gaat er echter niet veel aandacht naar uit en in de praktijk lijken zij soms wat vergeten. Toch vormen de aankoopplichten een belangrijk aspect van de vergoedings-regelingen die overheidsbeperkingen op het gebruik van vastgoed in overeenstemming moeten brengen met het eigendomsrecht.
Dit boek geeft als eerste een volledige en omstandig becommentarieerde lijst van de gevallen waarin er een aankoopplicht voor de overheid (of een "recht op onteigening" voor de eigenaar) bestond en (nog) bestaat. De auteurs gaan in op de geschiedenis van de aankoopplichten. Zij beschrijven en beoordelen de modaliteiten die met de uitoefening van de aankoopplicht of het recht op onteigening gepaard gaan. Verder wordt de uiteenlopende vergoedingsomvang bij de bestaande aankoopplichten onder de

Inhoud

0 resultaten Pagina