Aankoopplichten van de overheid

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Onze wetgeving voorziet in nogal wat gevallen in een aankoopplicht voor de overheid. Die aankoopplicht krijgt daarbij meerdere benamingen: koopplicht, aankoopplicht, afdwingbare overname ... In de rechtsliteratuur gaat er echter niet veel aandacht naar uit en in de praktijk lijken zij soms wat

vergeten. Toch vormen de aankoopplichten een belangrijk aspect van de vergoedings-regelingen die overheidsbeperkingen op het gebruik van vastgoed in overeenstemming moeten brengen met het eigendomsrecht.
Dit boek geeft als eerste een volledige en omstandig becommentarieerde lijst van de gevallen waarin er een aankoopplicht voor de overheid (of een "recht op onteigening" voor de eigenaar) bestond en (nog) bestaat. De auteurs gaan in op de geschiedenis van de aankoopplichten. Zij beschrijven en beoordelen de modaliteiten die met de uitoefening van de aankoopplicht of het recht op onteigening gepaard gaan. Verder wordt de uiteenlopende vergoedingsomvang bij de bestaande aankoopplichten onder de loep genomen.
De auteurs kijken ook over de gewest- en landsgrenzen. Dit boek biedt daardoor een unieke kijk op de bestaande aankoopplichten, maar werpt ook een blik op de toekomst. In sommige sectoren is de aankoopplicht namelijk al verdwenen of dreigt zij te worden afgeschaft en die ontwikkeling is niet wenselijk. Dit maakt het boek niet alleen bruikbaar als juridisch naslagwerk, maar ook als instrument voor de uitwerking van een meer coherente visie op de aankoopplichten en vergoedingsregelingen voor eigendomsbeperkingen die de overheid oplegt.

Druk
1
Datum
juni 2017
ISBN
9789400008656
Aantal pagina's
114
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 44.81 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 44.81 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten