Inloggen

Sponsoringcontracten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Sponsoring is alomtegenwoordig in onze maatschappij en het economische belang ervan is groot. De (juridische) kennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhouding met het belang ervan. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotionele vermeldingen tijdens een evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt men vaak (onterecht) als sponsoring: welke grootouder ziet het na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief bijvoorbeeld niet als zijn taak om zijn kleinkind te 'sponsoren'?
Sponsoring is ook zelden aan omvattende wetgeving onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties vertrouwelijk. Partijen beslechten geschillen zoveel mogelijk via informele bemiddeling en eerder uitzonderlijk via de rechtbanken of arbitrage. Grondige modelcontracten zijn slechts beperkt aanwezig. Dit alles draagt bij tot grote juridische onzekerheid in de praktijk.
Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming,

Inhoud

0 resultaten Pagina