Inloggen

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Jeugdbeschermingsrecht gaat over de aanpak van probleemjongeren en van jongeren (soms zelfs baby's) in een gevaarsituatie. De materie is in volle ontwikkeling, zeker op Vlaams niveau. In 2013 werd een geheel nieuw systeem op touw gezet voor jongeren met problemen, met nieuwe structuren zoals het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het team jeugdhulpregie. Vlaanderen kreeg ook extra bevoegdheden voor de begeleiding van criminele jongeren en het beheer van jeugdinstellingen (zesde staatshervorming, Bijz. Wet 6 januari 2014). Ook de expansie van kinderrechten (zoals het hoorrecht) en de tendens tot specialisatie (jeugdmagistraten en jeugdadvocaten moeten een specifieke opleiding volgen) komen aan bod.
Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de minderjarige. De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures: de minderjarige in een verontrustende situatie (decreet 12 juli 2013), de minderjarige als benadeelde van een misdrijf, de minderjarige als verdachte van

Inhoud

0 resultaten Pagina