Inloggen Start

Markttoezicht in de energiesector

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Twintig jaar na de publicatie van het eerste pakket Europese liberaliseringsrichtlijnen zijn energieregulatoren niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoewel het EU-recht aan de wieg stond van de introductie van "de energieregulator" als onafhankelijke markttoezichthouder, spelen de energiewaakhonden vandaag voornamelijk een rol op nationaal en gewestelijk niveau. Zij fungeren als toezichthouder door het tegengaan van marktfalen, zorgen voor niet-discriminatoire toegang tot de markt door het reguleren van de tarieven, faciliteren het overleg binnen de energiemarkt, houden toezicht op de marktpartijen en informeren de consumenten.
Toch staat hun (institutionele) positie nog steeds onder druk. Dit vloeit hoofdzakelijk voort uit een zeer specifiek spanningsveld: enerzijds een Europese onafhankelijkheidstendens, waarbij de energieregulator volledig los dient te staan van enige (politieke) inmenging, en anderzijds de Belgische constitutionele en bestuursrechtelijke regels,

Inhoud

0 resultaten Pagina