Landpacht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Landpacht is het bijzondere huurregime dat dwingend geldt bij de huur van onroerende goederen die door de huurder/pachter hoofdzakelijk worden gebruikt in zijn landbouwbedrijf. De belangen van de eigenaar en de pachter, en aldus de inzet in geval van een betwisting, zijn dikwijls groot, hetgeen de

vele rechtspraak, tot zelfs het Hof van Cassatie, verklaart. In dit boek worden vele voor de praktijk belangrijke knelpunten inzake pacht toegelicht, mede aan de hand van recente rechtspraak.
Het boek bevat de volgende bijdragen:
- Het toepassingsgebied en het bewijs van pachtovereenkomsten - Eric Stassijns- Het voorkooprecht van de pachter - Nicolas Raemdonck- Onderpacht en pachtoverdracht (m.i.v. overdracht gehuurd goed) - Elien Dewitte- Beëindiging van de pachtovereenkomst - Rudy Gotzen- Vergoedingen voor de uittredende pachter - Anne-Sophie Baudry

Druk
1
Datum
oktober 2017
ISBN
9789400008755
Aantal pagina's
148
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 47.17 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 47.17 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten