Productaansprakelijkheid en productveiligheid

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Productaansprakelijkheid en productveiligheidNieuw!Productveiligheid en productaansprakelijkheid zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Elektronicaproducent Philips riep bijvoorbeeld miljoenen Senseo-koffiezetapparaten terug wegens ontploffingsgevaar. De dramatische gebeurtenissen als

gevolg van het DES- en het Thalidomide-schandaal zullen bij velen eveneens nog vers in het geheugen liggen. Tot slot kan gewezen worden op de verschillende product recalls van wagens door de jaren heen. De (Europese) wetgever is terecht meer aandacht gaan besteden aan reglementering over productveiligheid en productaansprakelijkheid. Dit boek beoogt een heldere maar kritische analyse van het complexe wetgevende kader inzake productveiligheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden productaansprakelijkheidskader. Hierbij komt een duidelijke afbakening van het toepassingsgebied van beide reglementeringen aan bod. Nadien volgt een uitvoerige bespreking van het juridische veiligheidsbegrip: wat is juridisch gezien een (on)veilig product en welke beoordelingselementen zijn hierbij van belang? Vervolgens worden de belangrijkste handhavingsmiddelen die ter beschikking staan ten aanzien van (potentieel) onveilige producten geanalyseerd. De specifieke productaansprakelijkheidswetgeving neemt hierbij een prominente plaats in. Tot slot volgt een bespreking van de preventieve en de corrigerende maatregelen die de verschillende schakels in het productie- en distributieproces en ook de overheid moeten nemen ten aanzien van (potentieel) onveilige producten.Dimitri Verhoeven
Reeks Aansprakelijkheids-en Verzekeringsrecht, nr. 6
maart 2018 | ISBN 978-94-000-0882-3xxiv + 732 blz. | gebonden
190 euro

Productaansprakelijkheid en productveiligheid Inhoud


DEEL I. TOEPASSELIJKE WETGEVING Hoofdstuk I. Richtlijn Productveiligheid / Wetboek van Economisch Recht Hoofdstuk II. Richtlijn en Wet Productaansprakelijkheid Hoofdstuk III. Sectorspecifieke regelingen: de Nieuwe Aanpak Hoofdstuk IV. Tussenbesluit
DEEL II. VEILIGHEIDSBEGRIP Hoofdstuk I. Algemene invulling van het veiligheidsbegrip Hoofdstuk II. Concrete invulling van het veiligheidsbegrip Hoofdstuk III. Tussenbesluit
DEEL III. HANDHAVING VAN HET VEILIGHEIDSBEGRIP Hoofdstuk I. Wet Productaansprakelijkheid Hoofdstuk II. Foutaansprakelijkheid (art. 1382 BW) Hoofdstuk III. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Hoofdstuk IV. Tussenbesluit
DEEL IV. PREVENTIEVE MAATREGELEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Hoofdstuk I. Begrippenkader: preventie en voorzorg Hoofdstuk II. Producent Hoofdstuk III. Distributeur Hoofdstuk IV. Nationale overheid Hoofdstuk V. Europese overheid Hoofdstuk VI. Tussenbesluit
DEEL V. CORRIGERENDE MAATREGELEN Hoofdstuk I. Algemene aspecten van een corrigerende maatregelHoofdstuk II. Voorbereiding van een corrigerende maatregel Hoofdstuk III. Beslissing tot een corrigerende maatregel Hoofdstuk IV. Gevolgen van een corrigerende maatregel Hoofdstuk V. Tussenbesluit
Algemeen besluit


Ja, ik bestel ........ ex. van het boek Productaansprakelijkheid en product-veiligheid (ISBN 978-94-000-0822-3) aan 190 euro (incl. btw, excl. verzendkosten) per exemplaar.Ik betaal pas na ontvangst van de factuur, die mij samen met mijn bestelling wordt bezorgd.


Druk
1
Datum
maart 2018
ISBN
9789400008823
Aantal pagina's
732
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 179.25 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 179.25 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten