Inloggen

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De verjaring van de strafvordering uitgeklaard behandelt de termijnen waarbinnen een strafprocedure op straffe van verval moet zijn afgewikkeld.
Dit Cahier biedt de advocaat, magistraat of parketjurist een uniek en handig instrument dat het hem mogelijk maakt de verjaring van de strafvordering correct te berekenen. Hoewel de berekening van die verjaring in theorie heel eenvoudig kan zijn, is het in de meeste zaken bijzonder complex. Niet alleen is er de zoektocht naar de laatste stuitingsdaad gesteld binnen de eerste termijn, die in voorkomend geval verlengd moet worden met de duur van de schorsing die zich binnen die termijn heeft voorgedaan; daarnaast moeten soms verschillende periodes van schorsing in rekening worden gebracht. Bovendien kan er op zich al discussie zijn over de precieze aanvang van de verjaringstermijn en moet rekening gehouden worden met diverse wetswijzigingen, waardoor ook oude verjaringsregimes gekend moeten blijven en soms moeten worden toegepast.
Toch moet

Inhoud

0 resultaten Pagina