Inloggen

Internationale handel en btw

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Vrijwel alle ondernemingen zijn internationaal actief. Een groot deel van de aankopen gebeurt bij buitenlandse leveranciers. Ook een groot deel van de verkopen gaat naar buitenlandse klanten. De internationalisering en globalisering van de handel heeft ook een zekere complexiteit met zich meegebracht. Er zijn heel wat juridische en fiscale aspecten aan verbonden.
In de praktijk doen er zich dikwijls moeilijkheden voor op het fiscale vlak, en dan meer bepaald de btw. De reden hiervan is dat de btw een belasting is die op de huid van de economie kleeft, d.w.z. op het moment van de handelstransactie moet de juiste toepassing van de btw bekend zijn. Veelal is een transactie reeds afgerond en moet achteraf vastgesteld worden dat de btw-toepassing niet of verkeerd gebeurde. Een rechtzetting is in heel wat gevallen niet vanzelfsprekend. Vandaar dat dit boek ter zake een leidraad wil zijn voor alle betrokken partijen, niet alleen het fiscaal en/of juridisch departement van een onderneming

Inhoud

0 resultaten Pagina