Inloggen

Data protection bij financiële instellingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek brengt het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in kaart. Deze reguleringsdomeinen vertrekken vanuit een fundamenteel verschillende filosofie.
Financiële regulering beoogt het maximaliseren van informatie-inwinning en -benutting inzake de cliënt, terwijl de huidige gegevensbeschermingsregulering ingegeven is door een drang naar de bescherming van het recht op informationele zelfbeschikking van de cliënt.
In het eerste deel van dit boek analyseert de auteur op welke wijze de persoonsgegevens van een betrokkene vanuit een Europees perspectief worden beschermd. Daarbij is er aandacht voor de grondrechtelijke verankering van de gegevensbeschermingsregulering alsook voor de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die in werking getreden is op 25 mei 2018.
Het tweede deel van dit boek gaat in op het spanningsveld tussen

Inhoud

0 resultaten Pagina