Data protection bij financiële instellingen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek brengt het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in kaart. Deze reguleringsdomeinen vertrekken vanuit een fundamenteel verschillende filosofie.
Financiële regulering beoogt

het maximaliseren van informatie-inwinning en -benutting inzake de cliënt, terwijl de huidige gegevensbeschermingsregulering ingegeven is door een drang naar de bescherming van het recht op informationele zelfbeschikking van de cliënt.
In het eerste deel van dit boek analyseert de auteur op welke wijze de persoonsgegevens van een betrokkene vanuit een Europees perspectief worden beschermd. Daarbij is er aandacht voor de grondrechtelijke verankering van de gegevensbeschermingsregulering alsook voor de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die in werking getreden is op 25 mei 2018.
Het tweede deel van dit boek gaat in op het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en gegevensbeschermingsregulering aan de hand van drie toonaangevende financiële wetten: de antiwitwasregulering, de regulering inzake consumentenkrediet en de regulering inzake beleggingsdiensten.
Dit boek neemt u op gedetailleerde en gestructureerde wijze mee in de gegevensbeschermingsregulering en haar grondrechtelijke fundamenten. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan een spanningsveld dat bijzonder actueel is, zeker in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit boek vormt dan ook een onmisbaar werk voor elke praktijkjurist, ongeacht zijn voorkennis in de materie.

Druk
1
Datum
juni 2018
ISBN
9789400008953
Aantal pagina's
858
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 183.96 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 183.96 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten