Inloggen

Notariële actualiteit 2017-2018

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2017-2018:- Nieuw erfrecht en huwelijksvermogensrecht - Alain Laurent Verbeke- Feitelijke algemeenheden in het licht van de notariële praktijk - Elien Dewitte- Bijzondere gerechtelijke verkopingen na nieuwe insolventiewet - Matthias Edward Storme- Impact van Vlabel-standpunten op visie en krijtlijnen inzake vermogensorganisatie - Axel Haelterman- Onderhoudsgelden: de fiscale spelregels opgefrist - Elly Van de Velde- De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel en rechtszeker - Eric De Bie- Wie is er bang voor de kapitaalloze BV? Een verkenning met bijzondere aandacht voor notariële geschriften - Marieke Wyckaert

Inhoud

0 resultaten Pagina