Actualia economisch recht en consumentenbescherming

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.
Eerst krijgt de voorgenomen wetgeving tot modernisering van het ondernemingsrecht aandacht. Zij vergroot

onmiskenbaar de greep van het economische recht op natuurlijke en rechtspersonen, waaronder niet in het minst de vrije beroepsbeoefenaars. Vrije beroepsbeoefenaars hebben onder impuls van Europese wetgeving ruime informatieverplichtingen ten aanzien van de consument en andere geadresseerden. Deze informatieplicht wordt in het Cahier toegelicht. Daarnaast stelt het Hof van Justitie in het arrest Vanderborght dat absolute reclameverboden voor activiteiten van vrije beroepsbeoefenaars niet kunnen. De gevolgen van dit arrest worden eveneens gepreciseerd.
Ook op het terrein van handelspraktijken blijft het Hof van Justitie actief. Bijgevolg krijgen enkele recente evolutiesmet betrekking tot misleidende (vergelijkende) reclame alsook op het gebied van onrechtmatige bedingen hun beslag in dit Cahier.

Druk
1
Datum
november 2017
ISBN
9789400009004
Aantal pagina's
70
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 33.02 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 33.02 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten