Inloggen Start

In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kreeg in 2013 de opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen om te bestuderen hoe het Vlaamse beleid zich verhoudt tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit VN-Verdrag van 2006 zal fungeren als toetssteen ten aanzien van het Vlaamse beleid inzake personen met een handicap.
Het is de doelstelling van deze studie om de hiaten in het beleid aan te tonen en elementen aan te reiken voor de toekomstige beleidsagenda. In een eerste fase lag de klemtoon van het onderzoek voornamelijk op het verrichten van een uitgebreid literatuuronderzoek en het bestuderen van nationale, Europese en internationale rechtspraak. Het gevoerde onderzoek mondde uit in diverse publicaties.In een volgende fase van het onderzoek werden bepaalde topics grondig onderzocht en getoetst aan de principes van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De focus lag op drie concrete onderzoeksthema's.

Inhoud

0 resultaten Pagina